ibn-i sina
 
Vacature
nieuws
het team
Voor en Na school
ouders en school
stichting sipor
fotoalbum
agenda
links

Contactgegevens

Hoofdlocatie

Zegenstraat 120
3082XZ Rotterdam
010 - 428 25 90

Dependance
Overijselsestraat 49
3074 VA Rotterdam
Tel: 010 – 484 87 50

Email:adurmus@sipor.nl

www.facebook.com/ibs.ibnisina

 

   

 
 
Visie en missie

Onderwijs heeft een belangrijke functie bij het bereiken van een maatschappelijke positie. Hoe hoger het niveau van het onderwijs, hoe meer keus het kind heeft in de bepaling van zijn verdere toekomst.

Wij richten ons op het Nederlands als tweede taal. Wil je in Nederland verder komen, dan moet je kunnen communiceren in het Nederlands. Je moet Nederlands kunnen spreken, maar ook teksten kunnen lezen en begrijpen.

visie voor onderwijs

Onderwijs heeft een belangrijke functie bij het bereiken van een maatschappelijke positie. Hoe hoger het niveau van het onderwijs, hoe meer keus het kind heeft in de bepaling van zijn verdere toekomst.

Wij richten ons op het goed aanleren van het Nederlands, juist bij leerlingen met Nederlands als tweede taal. Om die reden heeft de Ibn-i Sina het maximaal aantal uren ingeroosterd voor taalonderwijs. Wil je in Nederland verder komen, dan moet je kunnen communiceren in het Nederlands. Je moet Nederlands kunnen spreken, maar ook teksten kunnen lezen en begrijpen. Woordenschatonderwijs ondersteunt deze vaardigheid.

'De mens leert van de wieg tot het graf'. Door onze aandacht voor de continue ontwikkeling van leerkrachten, leveren we kwalitatief goed onderwijs. Wij streven naar het creëren van een sfeer waarin kinderen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Leerkrachten hebben in hun dagelijks functioneren een belangrijke voorbeeldfunctie voor de kinderen.

De gelijkwaardige ontwikkeling van het leren, van de sociaal emotionele ontwikkeling, van een gezonde fysieke ontwikkeling en de geestelijk morele ontwikkeling van kinderen bij ons hoog in het vaandel. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid worden vroeg aangeleerd.


visie voor opvoeding

We willen op school een sfeer scheppen waarin de kinderen zich veilig voelen, zich geaccepteerd en gerespecteerd weten. De leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie: zij laten door hun eigen houding het kind zien hoe het zich kan gedragen. Zij hebben hoge verwachtingen van het kind, want daardoor presteert het kind beter. Uiteraard sluit de leerkracht aan bij wat het kind aan kan. De leerkracht luistert naar het kind en geeft positieve feedback. 

Wij vinden dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen de ouders en de leerkrachten. Daarom is de samenwerking tussen beide partijen zo belangrijk. Wij verwachten van ouders die voor onze school kiezen dat die keuze bewust is en dat ze het kind positief stimuleren bij het naar school gaan.

Ten slotte staat het stimuleren van de verantwoordelijkheid voor het eigen leren bij ons hoog in het vaandel. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid worden daarom al vroeg aangeleerd.


Missie

Ibn-i Sina wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot wereldburgers met een Islamitische identiteit, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun omgeving en het milieu, en op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan. 

Onze school is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. Hoewel het onderwijs binnen Ibn-i Sina vanuit een Islamitisch referentiekader wordt gegeven, is de school ook toegankelijk voor niet-moslims. Er is aandacht voor de verscheidenheid aan religieuze en maatschappelijke opvattingen, voor het milieu en vooral voor het respecteren van ieders overtuiging.

Deze missie geldt uiteraard voor alle SIPOR-scholen.


Nieuws

Verkeersprotocol

Verkeersprotocol

Lees verder

Kennismakingsdag

Het schooljaar 2018-2019 is gestart. Wij willen graag weten hoe u uw kind beschrijft. Daarom houden wij kennismakingsgesprekken met ouders.  Dit jaar is ons kennismakingsdag op 5 september 2018. U kunt zich opgeven voor een 10-minuten-gesprek via Digiduif. 

Lees verder


Disclaimer