ibn-i sina
 
Vacature
nieuws
het team
Voor en Na school
ouders en school
stichting sipor
fotoalbum
agenda
links

Contactgegevens

Hoofdlocatie

Zegenstraat 120
3082XZ Rotterdam
010 - 428 25 90

Dependance
Overijselsestraat 49
3074 VA Rotterdam
Tel: 010 – 484 87 50

Email:adurmus@sipor.nl

www.facebook.com/ibs.ibnisina

 

   

 
 
Meest gestelde vragen

Spelen kinderen gescheiden op het speelplein?
De kinderen spelen gemengd op het plein.

Zitten jongens en meisjes in hetzelfde tafelgroepje of juist niet?
We werken in principe met gemengde groepen.

Zijn er aparte jongens- en meisjesklassen?
Nee, de kinderen zitten gemengd in de klassen.

Hoe is de relatie met de plaatselijke moskeen?
De scholen hebben relaties met de alle buurtinstellingen en soms ook met moskeeën in het kader van brede school activiteiten. De uitspraken van imams hebben geen enkel gezag binnen onze school. De scholen worden bestuurd door het bestuur van de stichting.

Bij religieuze vraagstukken doen schoolbesturen een beroep op deskundige personen, inclusief imams, maar het definitieve besluit wordt genomen door het bestuur zelf.  

Wat is de taal van de teksten aan de muur?
Meestal Nederlands, maar vanwege de symbolische betekenis zijn er ook enkele teksten in het Arabisch. Van Arabische teksten wordt ook altijd een Nederlandse vertaling opgehangen

In welke taal wordt (godsdienst-)les gegeven?
Alle lessen op school worden in het Nederlands gegeven, inclusief de godsdienstlessen.

Is deelname aan het middaggebed en godsdienstlessen verplicht?
Deelname aan de godsdienstlessen is verplicht. Vanaf groep 6 wordt er onder begeleiding van de leerkracht gebeden in de gebedsruimte. 

Krijgen kinderen (jongens en meisjes) gescheiden gymlessen?
Jongens en meisjes gymmen gescheiden vanaf groep 5.

Zwemmen kinderen (jongens en meisjes) wel of niet gemengd?
Jongens en meisjes zwemmen in groep 5  in principe apart, ongeacht of het een mannelijke dan wel vrouwelijke zwemleerkracht is.

Hoe zit het met de hoofddoek voor kinderen en personeel?
De hoofddoek is voor kinderen op onze scholen niet verplicht. Dat geldt ook voor personeel met een andere achtergrond dan de islamitische. Het dragen van de hoofddoek voor moslima personeel wordt aanbevolen. Voor de gymlessen dragen leerlingen veilige hoofddoekjes.


Nieuws

Verkeersprotocol

Verkeersprotocol

Als er auto’s stoppen of geparkeerd worden op plaatsen waar dit niet is toegestaan, of gewoon midden op straat stoppen om kinderen uit te laten stappen, ontstaan er zeer onveilige situaties voor met name de lopende en fietsende kinderen.

Dat willen we niet. Daarom is in dit verkeersprotocol is vastgelegd hoe we gezamenlijk kunnen zorgen voor een overzichtelijke en verkeersveilige verkeerssituatie rond Ibn-i-Sina en de Bogermanschool.

Namens de scholen, maar vooral namens de kinderen vragen wij alle ouders en verzorgers om zich aan de volgende gedragsafspraken te houden:

* Kom als dat voor u een mogelijkheid is zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het opgroeien ervaring opdoet in het verkeer.

 

* Parkeer nooit op de stoep, in een bocht of voor een uitrit of garagebox. Gebruik een officiële parkeerplaats in één van de groen gemarkeerde blokken op het bijgevoegde kaartje.

 

* Ook tijdens de drukke momenten zijn er nog meer dan 90 vrije parkeerplaatsen in de buurt rond de scholen, zoals in de Riederlaan en de Westerbeekstraat. Ziet u een vrije parkeerplaats aan de Riederlaan of de Westerbeekstraat? Benut die vrije plaats dan gelijk en loop een stukje. U bent dan binnen 1 tot 2 minuten op school.

Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de politie.

Klik hier voor de parkeer- en afzetlocaties

Terug naar het nieuwsoverzicht


Disclaimer