ibn-i sina
 
Vacature
nieuws
het team
Voor en Na school
ouders en school
stichting sipor
fotoalbum
agenda
links

Contactgegevens

Hoofdlocatie

Zegenstraat 120
3082XZ Rotterdam
010 - 428 25 90

Dependance
Overijselsestraat 49
3074 VA Rotterdam
Tel: 010 – 484 87 50

Email:adurmus@sipor.nl

www.facebook.com/ibs.ibnisina

 

   

 
 
Meest gestelde vragen

Spelen kinderen gescheiden op het speelplein?
De kinderen spelen gemengd op het plein.

Zitten jongens en meisjes in hetzelfde tafelgroepje of juist niet?
We werken in principe met gemengde groepen.

Zijn er aparte jongens- en meisjesklassen?
Nee, de kinderen zitten gemengd in de klassen.

Hoe is de relatie met de plaatselijke moskeen?
De scholen hebben relaties met de alle buurtinstellingen en soms ook met moskeeën in het kader van brede school activiteiten. De uitspraken van imams hebben geen enkel gezag binnen onze school. De scholen worden bestuurd door het bestuur van de stichting.

Bij religieuze vraagstukken doen schoolbesturen een beroep op deskundige personen, inclusief imams, maar het definitieve besluit wordt genomen door het bestuur zelf.  

Wat is de taal van de teksten aan de muur?
Meestal Nederlands, maar vanwege de symbolische betekenis zijn er ook enkele teksten in het Arabisch. Van Arabische teksten wordt ook altijd een Nederlandse vertaling opgehangen

In welke taal wordt (godsdienst-)les gegeven?
Alle lessen op school worden in het Nederlands gegeven, inclusief de godsdienstlessen.

Is deelname aan het middaggebed en godsdienstlessen verplicht?
Deelname aan de godsdienstlessen is verplicht. Vanaf groep 7 biedt de school de leerlingen de gelegenheid om onder begeleiding van een leerkracht gebruik te maken van de gebedsruimte op school (dit wordt alleen toegestaan op verzoek van de ouders).

Krijgen kinderen (jongens en meisjes) gescheiden gymlessen?
Jongens en meisjes gymmen gescheiden vanaf groep 5.

Zwemmen kinderen (jongens en meisjes) wel of niet gemengd?
Jongens en meisjes zwemmen in groep 5 en 6 in principe apart, ongeacht of het een mannelijke dan wel vrouwelijke zwemleerkracht is.

Hoe zit het met de hoofddoek voor kinderen en personeel?
De hoofddoek is voor kinderen op onze scholen niet verplicht. Dat geldt ook voor personeel met een andere achtergrond dan de islamitische. Het dragen van de hoofddoek voor moslima personeel wordt aanbevolen. Voor de gymlessen dragen leerlingen veilige hoofddoekjes.


Nieuws

Les levende dieren

De kleuters hadden vandaag gasten in de klas. Ze mochten kuikentjes en slangen aaien. En ze waren echt niet bang! Voor foto's kunt u onze Fabecookpagina bezoeken. 

Lees verder


Disclaimer