ibn-i sina
 
Vacature
nieuws
het team
Voor en Na school
ouders en school
stichting sipor
fotoalbum
agenda
links

Contactgegevens

Hoofdlocatie

Zegenstraat 120
3082XZ Rotterdam
010 - 428 25 90

Dependance
Overijselsestraat 49
3074 VA Rotterdam
Tel: 010 – 484 87 50

Email:adurmus@sipor.nl

www.facebook.com/ibs.ibnisina

 

   

 
 
Islam

De Ibn-i Sina is een islamitische basisschool, gebaseerd op de Koran en Soenna. Hiervan uitgaande volgen wij in feite universele normen en waarden. De islamitisch levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van onze school.

Onze school wil een open islamitische school zijn met de opdracht verdeeldheid weg te nemen. Wij doen dit ook door binnen de godsdienstlessen aandacht te besteden aan geestelijke stromingen. Onze leerlingen maken hierdoor respectvol kennis met de pluriforme samenleving.

Dit staat ook in het verlengde van onze missie om onze kinderen te stimuleren in de ontwikkeling tot wereldburgers met behoud van de eigen (islamitische) identiteit met respect voor het milieu en andere levensbeschouwingen. Activiteiten die een relatie leggen met actief burgerschap en sociale integratie nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen ons curriculum.

 


Islam

De Ibn I Sina is een islamitische basisschool, gebaseerd op de Koran en Soenna. Hiervan uitgaande volgen wij in feite universele normen en waarden. De islamitisch levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van onze school.
>; lees verder


Nieuws

Verkeersprotocol

Verkeersprotocol

Als er auto’s stoppen of geparkeerd worden op plaatsen waar dit niet is toegestaan, of gewoon midden op straat stoppen om kinderen uit te laten stappen, ontstaan er zeer onveilige situaties voor met name de lopende en fietsende kinderen.

Dat willen we niet. Daarom is in dit verkeersprotocol is vastgelegd hoe we gezamenlijk kunnen zorgen voor een overzichtelijke en verkeersveilige verkeerssituatie rond Ibn-i-Sina en de Bogermanschool.

Namens de scholen, maar vooral namens de kinderen vragen wij alle ouders en verzorgers om zich aan de volgende gedragsafspraken te houden:

* Kom als dat voor u een mogelijkheid is zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het opgroeien ervaring opdoet in het verkeer.

 

* Parkeer nooit op de stoep, in een bocht of voor een uitrit of garagebox. Gebruik een officiële parkeerplaats in één van de groen gemarkeerde blokken op het bijgevoegde kaartje.

 

* Ook tijdens de drukke momenten zijn er nog meer dan 90 vrije parkeerplaatsen in de buurt rond de scholen, zoals in de Riederlaan en de Westerbeekstraat. Ziet u een vrije parkeerplaats aan de Riederlaan of de Westerbeekstraat? Benut die vrije plaats dan gelijk en loop een stukje. U bent dan binnen 1 tot 2 minuten op school.

Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de politie.

Klik hier voor de parkeer- en afzetlocaties

Terug naar het nieuwsoverzicht


Disclaimer