ibn-i sina
 
Vacature
nieuws
het team
Voor en Na school
ouders en school
stichting sipor
fotoalbum
agenda
links

Contactgegevens

Hoofdlocatie

Zegenstraat 120
3082XZ Rotterdam
010 - 428 25 90

Dependance
Overijselsestraat 49
3074 VA Rotterdam
Tel: 010 – 484 87 50

Email:adurmus@sipor.nl

www.facebook.com/ibs.ibnisina

 

   

 
 
Islam

De Ibn-i Sina is een islamitische basisschool, gebaseerd op de Koran en Soenna. Hiervan uitgaande volgen wij in feite universele normen en waarden. De islamitisch levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van onze school.

Onze school wil een open islamitische school zijn met de opdracht verdeeldheid weg te nemen. Wij doen dit ook door binnen de godsdienstlessen aandacht te besteden aan geestelijke stromingen. Onze leerlingen maken hierdoor respectvol kennis met de pluriforme samenleving.

Dit staat ook in het verlengde van onze missie om onze kinderen te stimuleren in de ontwikkeling tot wereldburgers met behoud van de eigen (islamitische) identiteit met respect voor het milieu en andere levensbeschouwingen. Activiteiten die een relatie leggen met actief burgerschap en sociale integratie nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen ons curriculum.

 


Islam

De Ibn I Sina is een islamitische basisschool, gebaseerd op de Koran en Soenna. Hiervan uitgaande volgen wij in feite universele normen en waarden. De islamitisch levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van onze school.
>; lees verder


Nieuws

Verkeersprotocol

Verkeersprotocol

Lees verder

Kennismakingsdag

Het schooljaar 2018-2019 is gestart. Wij willen graag weten hoe u uw kind beschrijft. Daarom houden wij kennismakingsgesprekken met ouders.  Dit jaar is ons kennismakingsdag op 5 september 2018. U kunt zich opgeven voor een 10-minuten-gesprek via Digiduif. 

Lees verder


Disclaimer